ULSK nariai dalyvavo pirmajame pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavime

pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas 2019 ULSK nuotr

Gegužės 5–7 d. Užsienio lietuvių studentų klubas lankėsi Vilniuje vykusiame pirmajame pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavime, kuriame dalyvavo per 30 rašytojų, vertėjų bei literatūrologų iš 15 šalių. Literatūros ir tautosakos institute bei Lietuvos rašytojų sąjungoje vyko svečių kūrybos skaitymai, pristatyta šiam suvažiavimui išleista ir pasaulio lietuvių rašytojų antologija „Egzodika“.

Spartaus gyvenimo ritmo vejamas renginys sekė renginį, bet suvažiavimas tapo reikšmingu įvykiu, gyvai suartindamas pasaulio lietuvius: mezgėsi naujos pažintys ne tik asmeniškai, bet ir su dar nežinoma kolegų kūryba. Tarp Lietuvos skaitytojui jau gerai pažįstamų veidų ir vardų – Sauliaus Tomo Kondroto, Neringos Abrutytės, Valdo Papievio, Lidijos Šimkutės, Antano Šileikos, Eglės Juodvalkės, Dalios Staponkutės – sumirgėjo nauji. „Margas kaip genys“, „kaip pasaulis margas“ buvo skaitymų maratonas ne tik iš įvairių kampų ir pasviečių atsineštu „kvapu“, apdarais, akcentu, bet ir stiliais, žanrais nuo ištraukų iš romanų, atsiminimų iki poezijos eilių.

ULSK nuotr., inf. parengta pagal Daivos Tamošaitytės tekstą / Pasaulio lietuvis/ http://pasauliolietuvis.lt/pirmasis-pasaulio-lietuviu-rasytoju-suvaziavimas-vilniuje/

Patinka? PasidalinkShare on Facebook0Share on VKEmail this to someoneShare on Google+0Tweet about this on Twitter