Užsienio lietuvių studentai šventė Baltijos kelio 30-metį

Baltijos valstybės, Lietuva, Latvija ir Estija, šių metų rugpjūčio 23 d. švęs vieno didingiausių istorijos įvykio – Baltijos kelio – 30-ąjį jubiliejų. Tądien, 1989-aisiais, iki 2,5 mln. žmonių išreiškė norą būti laisvais savo valstybės piliečiais sudarę gyvą, net apie 650 km žmonių grandinę, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos ir išreikšdami Baltijos tautų vienybę kelyje į Nepriklausomybę. Ši taiki akcija akimirksniu plačiai pasklido po visą pasaulį ir net tą pačią dieną įgavo savų atspalvių: Pasaulio jaunimo kongreso metu Paryžiuje lietuviai, latviai ir estai surengė demonstraciją-eiseną nuo Triumfo arkos iki Laisvės paminklo; vyko mitingai Ukrainoje, Rusijoje; Vašingtone, prie TSRS pasiuntinybės, įvyko solidarumo su Baltijos kraštais demonstracija. Po šio įvykio Lietuvos išeiviai pradėjo aktyviau remti Sąjūdžio poziciją ir veiklą atkuriant Nepriklausomą valstybę. Įvairiais atgarsiais iš tuometinių įvykių užsienyje tarpusavyje dalinasi šiandien Lietuvoje gyvenantys ir siekiantys įsitvirtinti užsienio lietuviai studentai, kuriems tėvai ir seneliai daugiau perteikė ne faktus, bet jausmą, kai žmogų aplanko viltis, jog Tėvynė gali būti laisva ir savarankiška. Galbūt perduota meilė savo šaliai grąžino tautiečius į Tėvynę, kur, siekdami išsilavinimo, jie pasiruošę įleisti čia savo šaknis, gyventi ir dirbti Lietuvos labui. Visus juos Lietuvoje buria Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių studentų klubas (ULSK), kuris vienija lietuvių kilmės jaunimą, siejantį savo gyvenimą ir studijas su Lietuva, padeda adaptuotis vietinėje bendruomenėje, skatina pilietiškumą, aktyvumą ir siekimą prisidėti prie Lietuvos gerovės, puoselėjant Lietuvos tautines vertybes.

ULSK prie Laivės paminklo Rygoje 2019 04 27 ULSK nuotr
Užsienio lietuvių studentų klubo nariai simboliškai atkartojo Baltijos kelią prie Laivės paminklo Rygoje. 2019 04 27.

Šių metų balandžio 26–28 dienomis, minėdami Baltijos kelio 30-metį, 30 Užsienio lietuvių studentų klubo narių stiprino šio istorinio akto atmintį ir gyvą tradiciją simboliškai, fiziškai ir dvasiškai, susikibę rankomis į gyvąją grandinę kelionėje Vilnius-Ryga-Talinas prie žymiausių Baltijos šalių istorijos paminklų. Klubo narių traukiamos lietuviškos dainos ir giesmės su vėliavomis rankose išreiškė didelį džiaugsmą, pasididžiavimą ir padėką tuomet dalyvavusiesiems masinėje taikioje manifestacijoje, turėjusioje didelę reikšmę visų trijų tautų Atgimimui!

ULSK nariai Latvijos okupacijos muziejuje. 2019 04 27.
ULSK nariai Latvijos okupacijos muziejuje. 2019 04 27.

Pažintinėje kelionėje po Baltijos šalis, pavadinimu „Baltijos keliui – 30!“, studentai turėjo galimybę gilinti žinias apie Nepriklausomybės Atkūrimo laikotarpį Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, atpažinti istorijos, kultūros, švietimo ir socialinius Baltijos valstybių panašumus ir skirtumus. Rygoje aplankytame Latvijos okupacijos muziejuje studentai galėjo palyginti Lietuvos ir Latvijos istorijas 1940–1991 metų laikotarpyje, ekskursijos metu sužinoti, kaip tuo pačiu metu panašūs įvykiai klostėsi kaimyninės Latvijos teritorijoje ir kokius sprendimus priėmė tuometinė vyriausybė bei kaip reagavo Latvijos piliečiai. Požiūris iš įvairių perspektyvų leidžia turėti gilesnį įvykių supratimą, o gido muziejuje ne kartą minėti visų trijų Baltijos šalių vardai lyg pabrėžia, kad tuos įvykius mes išgyvenome kaip viena valstybė.

ULSK nariai Rygos Šv Petro bažnyčios bokšte. 2019 04 26
ULSK nariai Rygos Šv. Petro bažnyčios bokšte. 2019 04 26.

ULSK nariams pasirodė įdomu tai, kad 1991 m. Sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Televizijos bokštą Vilniuje, apie tai sužinoję estai ir latviai kuo skubiau pasirūpino savo Televizijos bokštų apsauga ir lygiai taip pat su laužais ir tautinėmis giesmėmis saugojo Rygos ir Talino Televizijos bokštus. Ekskursijoje Talino televizijos bokšte studentai išgirdo dar vieną faktą, kad jo darbuotojai ir žurnalistai užsibarikadavo pačiame viršuje, o tarp lifto durų įstatė įrankių dėžutes, kad Sovietų armijai, užimant Televizijos bokštą, tektų įveikti 1000 laiptelių!

ULSK nariai prie Talino vartų. 2019 04 27
ULSK nariai prie Talino vartų. 2019 04 27.

Be visų kelionėje aplankytų paminklų, muziejų, bažnyčių, kitų istorinės vertės objektų, užsienio lietuvių studentams didelį įspūdį paliko Rygos ir Talino senamiesčiai – grindinys, gatvelių siaurumas, pagrindinės aikštės, rotušės, atsiveriantys vaizdai nuo apžvalgos aikštelių, pilys, griuvėsių liekanos ir visa, kas unikalu ir neatkartojama – visa su ta dvasia, kuri yra tik Baltijos šalyse, jų laisvės troškime ir vienybėje.

Į šią kelionę vykau nusiteikęs pažinti mūsų kaimynines šalis bei sužinoti, kodėl jos mums, lietuviams, tokios artimos. Mano lūkesčiai buvo išpildyti 110%. Aplankius Rygą ir išgirdus Latvijos istoriją muziejuje, pastebėjau, jog visi vadina latvius „braliukais“, nes per visus sunkius laikotarpius ėjome petys į petį ir pavyko kartu atkurti nepriklausomas valstybes. Nuvykus į Estiją į akį krito estų savotiška kultūra, kuri buvo skirtinga nei Lietuvoje, tačiau kažkodėl taip pat nesijautė svetima, kas labai mane nustebimo. Jei turėčiau progą pakartoti šią kelionę, tą progą su malonumu išnaudočiau, nes Baltijos kelias tai bendra istorija, kurią reikia gerbti ir prisiminti.  

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, Vilniaus universiteto (VU) Psichologijos studentas Raimundas Makauskas.

Kiekviena kelionė su ULSK atneša kažką naujo ir pakrauna geromis emocijomis. O išvyka į Latviją ir Estiją iš tiesų buvo labai smagi, įdomi bei naudinga. Pasikaustėme istorinėmis žiniomis apie šias šalis, sužinojome daug įdomių faktų. Didelis ačiū nuostabiai mūsų organizatorei Airai bei nepakartojamam gidui Vytautui.

Gydytojas, VU Medicinos specialybės absolventas Dainius Vaičiulis.

ULSK inf., nuotr.

Pagrindinėje (viršelio) nuotraukoje: ULSK nariai prie Estijos Respublikos parlamento. 2019 04 27.

Patinka? PasidalinkShare on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter