Naujojoje PLJS valdyboje darbuosis net du ULSK nariai

Birželio 14–22 d. Užsienio lietuvių studentų klubas (ULSK) dalyvavo XVII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, vykusiame Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Kanadoje, kuriame dalyvavo per šimtą pasaulio lietuvių jaunimo atstovų iš 18 skirtingų šalių!

ULSK džiaugiasi, kad šiais metais net 9-i mūsų klubo nariai aktyviai dalyvavo renginio veikloje, dalis tapo ir Kongreso delegatais. Tarp dalyvavusių buvo ULSK pirmininkė Aira Gurauskaitė, buvusi pirmininkė Irena Kowalewska, o delegatais (gavusiais balsavimo teisę rezoliucijų priėmimo ir valdybos rinkimų metu) tapo Roberta Jokūbauskaitė, Andrius Justinavicius, Alejandro Avalos Liesinskas ir Raimundas Makauskas bei du klubo nariai, kuriuos kongreso dalyviai išrinko į naują PLJS valdybą: Antanas Paukshtis ir Gabriela Avalos Liesinskas. Be to, Tomas Valkauskas, buvęs PLJS valdyboje praeitus du metus, tęs savo darbą sąjungoje kaip kontrolės komisijos narys. Ypatingi sveikinimai išrinktiems į valdybą ULSK nariams bei tiems, kas tęs savo darbą sąjungoje, su tikslu atstovauti lietuvių jaunimą visame pasaulyje! Kongreso pagrindinėje dalyje, delegatų suvažiavime lietuviškojoje Neringos stovykloje, Vermonto valstijoje, buvo priimtos keturios rezoliucijos (kuriomis siekiama atkreipti dėmesį ir išreikšti pasaulio lietuvių jaunimo poziciją įvairiais aktualiais klausimais) bei priimta 15 nutarimų (kurie taps PLJS strategijos pagrindu ir virs konkrečiais darbais, vykdomais iki kito Kongreso). Viena rezoliucijų siekiama atkreipti Lietuvos institucijų dėmesį į lituanistinių mokyklų Baltarusijoje veiklos ribojimą bei šių mokyklų darbuotojų persekiojimą. Džiaugiamės, kad ši, be galo svarbi rezoliucija, buvo sukurta ir pateikta Kongresui ULSK narių Irenos Kowalewskos, Airos Gurauskaitės ir Tomo Valkausko.

Naujai išrinkta PLJS valdyba (iš kairės į dešinę): iždininkas Simonas Bingelis (JAV), sekretorė Elena Urbonaitė (Švedija), valdybos narys Antanas Paukshtis (Rusija / ULSK), valdybos narė Gabriela Avalos Liesinskas (Venesuela / ULSK), valdybos pirmininkė Agita Beržanskaitė (Nyderlandai), valdybos narys Alejandro Brom (Urugvajus) ir valdybos narė Ingrida Vaznelytė (Lenkija).

Kongreso metu išrinkta naujoji PLJS valdyba atspindi pasaulio lietuvių jaunimo įvairumą. PLJS valdybos pirmininke išrinkta Agita Beržanskaitė (Nyderlandai), sekretore Elena Urbonaitė (Švedija), iždininku Simonas Bingelis (JAV), o valdybos nariais tapo Ingrida Vaznelytė (Lenkija), Alejandro Brom (Urugvajus), Gabriela Avalos Liesinskas (Venesuela / ULSK) bei Antanas Paukshtis (Rusija / ULSK). Kontrolės komisijoje darbuosis Tomas Valkauskas (Baltarusija / ULSK), Rimvydas Rubavičius (Jungtinė Karalystė) ir Eglė Butkevičiūtė (Jungtinė Karalystė).

Priešakyje – daug darbų: puoselėti lietuvišką tapatybę užsienyje, jungti, vienyti, įtraukti pasaulio lietuvių jaunimą į įvairias lietuviškas veiklas bei daug kitų išbandymų, kuriuose linkime didžiausios sėkmės naujajai PLJS valdybai ir visiems pasaulio lietuviams!

Patinka? PasidalinkShare on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter