Užsienio lietuvių studentų klubas

Misija

Organizacija puoselėja Lietuvos tautines vertybes, padeda lietuvių kilmės jaunimui, siejančiam savo gyvenimą su Lietuva adaptuotis vietinėje bendruomenėje, skatina aktyvumą, pilietiškumą ir siekimą prisidėti prie Lietuvos gerovės.

Vizija

Užsienio lietuvių studentų klubas siekia tapti lyderiaujančia, autoritetinga jaunimo organizacija, matoma ir girdima Lietuvos visuomenės dalimi; užsienio lietuvių kilmės jaunimo Lietuvoje ir visame pasaulyje centru.

Vertybės

 • 30995_112654465442699_7267500_nPilietiškumas
 • Tradicijos
 • Bendradarbiavimas
 • Demokratiškumas
 • Iniciatyvumas

 


Klubo tikslai

 • Padėti norintiems apsispręsti atvykti į Lietuvą studijuoti šalies aukštosiose mokyklose.
 • Padėti atvykusiems adaptuotis Lietuvoje; pažinti jos istoriją, kultūrą, tradicijas.
 • Prisidėti prie tautinės-pilietinės Lietuvos visuomenės kūrimo.
 • Bendradarbiauti su užsienio lietuvių kilmės jaunimu, gyvenančiu svetur.

 

Klubo uždaviniai

 • Rengti diskusijas su Lietuvos valstybės pareigūnais, kultūros bei meno iškiliais žmonėmis.
 • Rengti edukacines programas po Lietuvos istorijos ir kultūros vietoves.
 • Vykdyti tautinio-meninio ugdymo programą (teatrų, muziejų, renginių lankymas).
 • Rengti susitikimus su užsienio lietuvių bendruomenėmis užsienyje, teikti informaciją apie studijas Lietuvoje, dalintis įgyta Lietuvoje patirtimi.
 • Prisidėti prie projektų, skirtų lietuvių kilmės užsieniečiu mobilumui ir bendradarbiavimui.
Patinka? PasidalinkShare on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter

Parašykite komentarą