VSF kviečia teikti paraiškas rudens semestrui

Kaip ir kasmet, Valstybinis studijų fondas (VSF) kviečia užsienio lietuvius, studijuojančius Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikti paraiškas paramai gauti. Užsienio lietuvių studentų klubas primena esamiems ir būsimiems naujiems Klubo nariams, jog rudens semestre paraiškų laukiama nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 30 d. Į iškilusius klausimus padeda atsakyti VSF vyr. specialistė Aldona Valatkevičiūtė, el.p. aldona.valatkeviciute@vsf.lt.

Kviečia teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Studentai, nepateikę paraiškų socialinei sipendijai gauti pavasario semestrą, arba pagrindinio teikimo metu dar neatitikę nustatytų kriterijų, kviečiami papildomo paraiškų priėmimo metu, nuo balandžio 1 iki balandžio 10 dienos, užpildyti elektroninį prašymą fondo informacinėje sistemoje “Parama”.  Per papildomą priėmimą paskirtos socialinės stipendijos yra mokamos nuo paskyrimo datos (nemokama už semestro pradžios mėnesius). Konsultuoja: Jurgita Medaišienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 […]

Skirta parama 137 užsienio lietuvių studijoms

Šią savaitę buvo paskirta parama 137 užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jiems pavasario semestrą bus išmokėta daugiau nei 115 tūkst. eurų. Neturintiems akademinių skolų studentams buvo paskirtos 135 stipendijos. Jų dydis – 123,50 eurų. Šį mėnesį studentams bus pervesta parama už mėnesius nuo pavasario semestro pradžios. Vienkartinės socialinės išmokos, kurių dydis siekia nuo 203 […]

Prasideda registracija paskoloms gauti

Skelbiame prašymų-anketų teikimo pradžią valstybės remiamoms paskoloms pavasario semestrą gauti. Studentai prašymus-anketas internetu pateikti gali nuo šiandien, vasario 25 dienos, 10 val. iki kovo 15 d. 15 valandos. Pavasarį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo išlaidoms – 950 eurų. […]

Gerai besimokantiems grąžinama už studijas sumokėta kaina

Valstybinio studijų fondo valdyba patvirtino sąrašą asmenų, kuriems šiais metais bus kompensuota už studijas sumokėta kaina. Iki šių metų pabaigos į studijas investuotas lėšas atgaus net 2197 geriausių rezultatų pasiekę studentai ir alumnai, studijavę valstybės nefinansuojamose studijų vietose. Lapkričio 25 dieną elektroniniu paštu bus išsiųsti pranešimai, apie paskirtą kompensaciją. Asmenys, norėdami ją gauti, privalės užpildyti prašymą […]

Paskirta parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių studijoms

Rudens semestre jau paskirta valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Valstybinio studijų fondo komisijos sprendimu paskirtos 154 stipendijos ir 48 vienkartinės socialinės išmokos. Šį semestrą į Lietuvą studijuoti grįžtančių užsienio lietuvių paramai bus išmokėta daugiau nei 337 tūkst. litų. Parama skirta iš 24 skirtingų valstybių atvykusiems studentams. […]

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams skirta parama

Pavasario semestre jau paskirta valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo komisijos sprendimu paskirtos 139 stipendijos ir 52 vienkartinės socialinės išmokos. Paramai išmokėti bus panaudoti beveik 392 tūkst. litų. Vienkartinės socialinės išmokos dydis siekia nuo 700 iki […]

Baigėsi prašymų paramai gauti teikimas

Nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas priėmė išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti 2014 m. pavasario semestre. Primename, kad studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 Lt per […]

Išeiviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

Sausio 20 d., Vilnius. Nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti 2014 m. pavasario semestre. Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 Lt […]

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl paramos išeiviams

Studentai, norintys gauti paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario ir rudens semestruose nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti. Valstybinis studijų fondas (VSF) teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau […]