Parama užsienio lietuviams (iki 09 30)

Paraiškų priėmimo terminai 
Pavasario semestrą –
nuo sausio 24 d. iki vasario 20 d.
Rudens semestrą – 
nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 30 d.

Kas gali pretenduoti į paramą?

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

 • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Kada parama neskiriama?

Parama neskiriama:

 • Asmenims, neturintiems teisės gauti paramos;
 • Asmenims, nespėjusiems laiku pateikti prašymų ar ištaisyti trūkumų;
 • Studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko;
 • Studentams, pakartotinai studijuojantiems pagal tos pačios pakopos studijų programą, už laikotarpį, už kurį asmuo jau yra gavęs socialinę išmoką arba stipendiją už studijų rezultatus;
 • Studentams, kurie pažeidė paramos suteikimo sąlygas.

Paramos dydis ir mokėjimo tvarka

Stipendijos dydis – 3,25 BSI (šiuo metu 149,50 Eur per mėnesį). Stipendija yra skiriama konkursinės eilės tvarka:

 1. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų pirmojo kurso nuolatinės studijų formos studentai;
 2. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę puikų pasiekimų lygmenį;
 3. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę tipinį pasiekimų lygmenį;
 4. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę slenkstinį pasiekimų lygmenį;
 5. ištęstinės studijų formos pirmojo kurso studentai;
 6. ištęstinės studijų formos antrojo ar tolesnio kurso studentai.

Tais atvejais, kai stipendijoms skirta suma mažesnė nei lėšų joms poreikis, pirmenybės teisę gauti stipendiją turi (prioriteto mažėjimo tvarka):

Stipendija skiriama vienam semestrui ir  išmokama kas mėnesį.

Socialinių išmokų dydžiai:

Studentų socialinė padėtis Išmokos dydis Eur
Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ar globėjai (rūpintojai) yra mirę319
Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra miręs261
Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra neįgalus232
Studentai iki 26 metų (įskaitytinai) iš daugiavaikių šeimų, kuriose ne mažiau kaip 3 nepilnamečiai vaikai ar suaugusieji iki 26 metų (įskaitytinai) mokosi (studijuoja) pagal formaliojo švietimo programas203


Socialinė išmoka išmokama vieną kartą per semestrą.

Apie paramos suteikimą studentai informuojami elektroniniu paštu per 5 darbo dienas, o pinigai į studento nurodytą sąskaitą pervedami per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

Kur užpildyti paraišką paramai gauti?

Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario ir rudens semestruose nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.

Kokius duomenis privalau pateikti, kad gaučiau paramą?

Studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo:

 1. nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
 2. užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas;
 3. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Jei nepavyksta nustatyti studento tapatybės

Tais atvejais, kai paraišką pildančio ir pateikiančio studento tapatybės neįmanoma nustatyti, studentas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir:

 • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildyti nustatytos formos paraišką;
 • studentas, kuris kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, turi pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus;
 • studentas, norintis gauti socialinę išmoką, turi pateikti socialinį statusą patvirtinančius dokumentus

Ką privalo prisiminti paramą gavę studentai?

Paramą gavę studentai privalo:

 • Raštu informuoti Fondą apie anketinių duomenų (pavardės, adreso ir kt.) pasikeitimą;
 • Per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo informuoti apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą ar akademinių atostogų suteikimą;
 • Reguliariai tikrinti prašyme nurodytą el. pašto dėžutę.

Kontaktai

Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė;  el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt

Patinka? PasidalinkShare on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter