Įkurta Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija kviečia burtis jaunuosius mokslininkus

Lietuvos mokslų akademija šių metų rugsėjo 20 d. patvirtino Jaunosios akademijos nuostatus ir įkūrė LMA Jaunąją akademiją (LMAJA), o spalio 5 d. skelbia rinkimus LMAJA narių vietoms užimti. Į šią organizaciją pateks jaunieji mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskelbtos rinkimų dienos. Pirmieji dešimt narių turėtų paaiškėti lapkričio pabaigoje, įvertinus gautas paraiškas.

Įkurta Jaunoji akademija yra Mokslų akademijos padalinys ir jos nariams bus sudarytos kuo palankesnes sąlygos jų kūrybinei bei organizacinei  veiklai plėtoti. Numatyta kasmet išrinkti po dešimt naujų narių, LMAJA bus sukomplektuota per ketverius metus. Po to vyks narių kaita, nes jų skaičius ribojamas iki 40, o kadencija – iki ketverių metų.

Pasaulyje veikia 34 jaunosios akademijos ir 14 jaunųjų mokslininkų asociacijų, kurias jungia Pasaulio jaunoji akademija (PJA), įkurta 2008 m. PJA tikslas – būti pasaulio „jaunųjų mokslininkų balsu“ skatinant tarptautinį ir tarpdalykinį bendradarbiavimą. Jos nariai dalyvauja mokslo edukacijos, mokslo ir visuomenės, ankstyvo karjeros vystymo darbo grupėse. Vidutinis PJA narių amžius – 35 metai, kadencija trunka penkerius metus, o maksimalus jų skaičius siekia 200.

Pirmoji jaunoji akademija įkurta Vokietijoje 2000 m. Vienur jaunieji akademikai yra įtraukti į mokslinius skyrius, kitur yra atskiras jaunųjų akademijos narių skyrius, lygiateisis su kitais mokslų skyriais, arba kuriamos atskiros jaunosios mokslų akademijos. 2017 m. Jaunąją akademiją įkūrė estai, tačiau kol kas ji nėra PJA narė.

Lietuvos mokslų akademijos inf., VSF nuotr.

Patinka? PasidalinkShare on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter