Lietuvių Fondas kviečia dalyvauti stipendijų programoje

Lietuvių Fondas (LF) yra įsitikinęs, kad į savo bendruomenės veiklą įsijungę studentai įgyja vadovavimo patirties, kuri jiems bus naudinga ateityje. Fondas savo paramą skiria tiems studentams, kurie savanorišku darbu ir veikla yra pasitarnavę ne tik lietuvių, bet ir gyvenamojo krašto bendruomenei. Lietuvių Fondas, prisidėdamas prie būsimų lietuvių bendruomenės vadovų ugdymo, siekia užtikrinti lietuviškosios kultūros ir tradicijų tęstinumą.

 Paraiškos 2017-2018 mokslo metams priimamos  2017 m. rugpjūčio 1d. – spalio 1 d.

Stipendijų skirstymo pirmumas

Lietuvių Fondas – išeivijos organizacija, todėl pirmenybė teikiama studentams, studijuojantiems už Lietuvos ribų. LF nariai yra įsteigę vardinius fondus, kurių dėka remiami įvairiausių sričių studentai. Šių fondų steigėjų nurodymu remiamos ir tam tikros studijų sritys pačioje Lietuvoje. Susipažinti su vardiniais fondais ir jų remiamomis sritimis galite čia.  (Papildomai prašymų specialiesiems fondams pateikti nereikia).

Vadovaujantis LF gairėmis,  stipendijos (iki 5,000 dol.) skiriamos tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje („full-time“) bei siekiantiems bakalauro,  magistro ar daktaro laipsnio šia pirmumo tvarka:

 1. JAV piliečiams ir JAV gyventojams, turintiems „žaliąją kortelę“, siekiantiems bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentams.
 2. Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose.
 3. LR piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, besimokantiems JAV (su studento viza) ar kitų šalių universitetuose.
 4. Išimties tvarka, LR studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio Lietuvoje. Šiems studentams stipendijos skiriamos iš LF specialios paskirties vardinių fondų, jei kandidatas atitinka šių fondų reikalavimus.

(Ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems lietuvių kalbą, literatūrą, tautosaką, Lietuvos istoriją, taip pat atliekantiems mokslinius tyrimus šiose srityse.)

Apribojimai

Paraiškos nebus svarstomos šiais atvejais:

 1. Jei paraišką pateikė ne lietuvių kilmės asmuo.
 2. Jei studijuojama ištęstinių studijų („part-time“) programoje.
 3. Jei studentas siekia žemesnio nei bakalauro laipsnio ( yra užsiregistravęs  į asocijuotas ar pažymėjimams gauti programas).
 4. Jei studentas dar nepriimtas į akredituotą kolegiją, universitetą ar kitą akademinę instituciją.
 5. Jei asmuo neturi šalies, kurioje nori studijuoti, pilietybės arba galiojančios studento vizos.
 6. Jei LR pilietis, siekia bakalauro laipsnio JAV su studento viza arba kituose užsienio universitetuose.
 7. Jeigu paraiškos  pateiktos pavėluotai, užpildytos netinkamai
Svarstymo eiga

Stipendijos prašymo paraišką ir visą reikalaujamą dokumentaciją, pateiktą iki reikalaujamos datos, peržiūri LF Pelno skirstymo Stipendijų pakomitetis. Svarstant gali būti pareikalauta papildomų dokumentų. Stipendijų pakomitetis teikia rekomendacijas Pelno skirstymo komitetui.

Stipendijų patvirtinimas

Pelno skirstymo komiteto pateiktas stipendijų bei paramos projektų rekomendacijas patvirtina Lietuvių Fondo taryba.

Apie sprendimą patenkinti arba nepatenkinti stipendijos paraišką pranešama elektroniniu  paštu po gruodžio 6 d. Stipendijos čekiai  išsiunčiami apytikriai sausio mėnesį. Studijuojantiems JAV čekiai siunčiami tiesiai į mokslo įstaigą, o studijuojantiems Lietuvoje ar kitose šalyse – asmeniškai prašančiajam.

Norime atkreipti dėmesį, kad Fondas gali patenkinti tik dalį svarstomų prašymų. Kai kuriais atvejais, net ir geriausiai stipendijos skyrimo kriterijus atitinkantiems studentams, stipendija negali būti suteikta dėl finansinių apribojimų. Jei stipendija nebuvo skirta, tai nereiškia, kad prašantysis buvo jos nevertas. Dažniausiai tai priklauso nuo itin didelės konkurencijos.

Stipendijų paraiškos pildymas

Lietuvių Fondo stipendijų paraiškos teikiamos elektroniniu būdu. Prieš išsiunčiant paraišką, el. sistemoje privalo būti prisegti visi reikalingi papildomi dokumentai. Šie dokumentai privalo būti lietuvių arba anglų kalbomis. Prie dokumentų kitomis kalbomis turi būti pridėti vertimai. Pageidaujama, bet nebūtina, kad paramos paraiškos būtų teikiamos lietuvių kalba.

Paraiškos stipendijoms priimamos tik vieną kartą per metus.

Kad stipendijos paraiška būtų prieinama svarstymui, būtina paspausti „submit”. Neprikabinus visų reikiamų dokumentų, pateikti paraiškos (“submit”) sistema neleis. Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prikabinti dokumentų iki rugsėjo 28 d., praneškite elektroniniu paštu admin@lithfund.org.

Rekomenduojama eiga, reikalaujami dokumentai

Užsiregistruokite paspaudus žemiau pateiktą nuorodą, ir atidarykite elektroninę stipendijos paraišką:

LF stipendijos paraiška 

 

Iš anksto kreipkitės į atitinkamas įstaigas dėl dokumentų, reikiamų stipendijos paraiškai, kad iki 2017 m. spalio 1 d. vidurnakčio (11:59 val. v.) galėtumėte pilnai užpildyti stipendijos paraišką. Fondas įdiegė elektroninį paraiškos teikimo būdą, kuriuo naudojantis būtina iš karto prie anketos pridėti visus reikalingus papildomus dokumentus tam, kad sistema prašymą priimtų. Prie elektroninės paraiškos jums reikės prisegti:

 1.  Nuotrauką;
 2.  Pilietybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimo, paso, nuolatinio gyventojo kortelės arba jūsų turimo kito  dokumento kopiją);
 3. Užsienio studentai, studijuojantys JAV ar kitoje valstybėje, turi prisegti galiojančios vizos kopiją, pasirašytą paties studento. JAV studijuojantiems studentams reikia prisegti JAV studento vizos (pvz., F-1) arba aukštojo mokslo įstaigos išduotos „I-20“ formos kopiją. Kopijos privalo būti pasirašytos paties studento.
 4.  Naujausią oficialų studijų išrašą („official transcripts“) arba universiteto pažymą, kurioje būtų pateiktas jūsų vidurkis („GPA“). Išrašas gali būti antspauduotas ir išduotas studentui. Internetinis išrašo variantas nėra priimtinas. Įstojusieji į pirmą kursą studentai turi pristatyti oficialų gimnazijos išrašą („transcript“) arba brandos atestato ir jo priedo kopiją, pradėjusieji magistratūros (doktorantūros) studijas – bakalauro (magistro) studijų pažymių išrašą.
 5. Aukštojo mokslo institucijos pažymą („Enrollment Verification Certificate“ (JAV) arba jai atitinkančią formą kitose šalyse, pvz., universiteto pažymą apie studijas), patvirtinančią, jog  2017-2018 mokslo metais studijuojate pažymą išdavusioje mokslo įstaigoje nuolatinių studijų programoje („full-time”).  „Acceptance letter” ir kursų tvarkaraščiai nėra priimtini.
 6. Dvi rekomendacijas: VIENA REKOMENDACIJA iš dėstytojo/mokytojo šiuo metu lankomoje mokymo įstaigoje. Jei dėstytojas/mokytojas nesutinka jums asmeniškai perduoti rekomendacinio laiško ir pageidauja jį perduoti tiesiogiai Lietuvių Fondui, LF administracija gautą dėstytojo/mokytojo rekomendaciją prisegs prie jūsų stipendijos prašymo paraiškos. ANTRASIS REKOMENDACINIS LAIŠKAS gali būti parašytas visuomeninės organizacijos (pvz., būrelio, ansamblio ir pan.), kurios veikloje dalyvaujate, vadovo. Šeimos narių ar draugų rekomendacijos nepriimamos. DĖMESIO: Abi rekomendacijos turi būti parašytos ne anksčiau kaip 2017 metais. Už rekomendacijų gavimą laiku atsakingas pats studentas. Todėl nuoširdžiai patariame rekomendacijas susirinkti kiek galima anksčiau. Laiku negavus rekomendacijos, paraiška bus nepilna ir stipendijai gauti nebus svarstoma.
 7. Atsisiųstą ir užpildytą anketą:  „LF MOKSLAS IR VEIKLA / EDUCATION AND ACTIVITIES“ 
 8. Atsisiųstą ir užpildytą anketą: „LF STIPENDIJŲ FINANSAI / FINANCIALS“
 9. Finansinės paramos laišką (pažymą) iš aukštojo mokslo įstaigos apie Jums suteiktą finansnę paramą ar stipendiją ir parodantį,  kiek už mokslą turi mokėti studentas. Aukštojo mokslo įstaigos finansinės paramos laiškas (pažyma) reikalingas net ir tuo atveju, jeigu jokios paramos ar stipendijos negausite.
 10. „FAFSA” (Free Application for Federal Student Aid), GAPSFAS (Graduate And Professional School Financial Aid Service) ar kitą  dokumentą apie šeimos finansinę padėtį.

Lietuvių Fondas stipendijas teikia tik vieniems mokslo metams, todėl paramos besikreipiantis asmuo turi pildyti atskirus prašymus kiekvieniems studijų mokslo metams.

Papildoma informacija

Prašytojai, kurie pateikė elektroninę paraišką  2016 metais (ar ankščiau), gali užsiregistruoti naudodami tą patį vartotojo vardą bei slaptažodį ir atsispausdinti užpildytą praeitų metų anketą PDF formatu.

Daugiau informacijos http://www.lithuanianfoundation.org/LT/stipendiju-programa/

LF inf., ŠMM nuotr.

Patinka? PasidalinkShare on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter