VSF kviečia teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Gegužės 1-10 dienomis skelbiamas papildomas prašymų priėmimo laikotarpis 2018 m. pavasario semestrą  socialinei stipendijai gauti. Valstybinio studijų fondo valdyba balandžio 20 dieną  patvirtino sąrašą studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija 2018 m. pavasario semestro papildomo priėmimo balandžio mėnesį metu. Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio […]

Kviečiama teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Balandžio 1-10 dienomis skelbiame papildomą prašymų priėmimo 2018 m. pavasario semestrą laikotarpį socialinei stipendijai gauti. Kovo 20 dieną baigėsi paskutinysis prašymų teikimas socialinei stipendijai šių metų pavasario semestrą gauti, kuriame užregistruoti 346 prašymai. Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 […]

Valstybinis studijų fondas laukia užsienio lietuvių paraiškų dėl stipendijų

Valstybinis studijų fondas (VSF) informuoja, kad 2017 m. rugpjūčio 21 d. pradedamas Valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas. Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija (mėnesinis dydis 123,5 Eur) ir/ar socialinė išmoka (vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). […]

Į Lietuvą kviečiamas studijuoti gabus užsienio jaunimas, ypatingas dėmesys – Ukrainai

Siekiant skatinti studijų tarptautiškumą ir pritraukti į Lietuvą studijuoti gabius jaunuolius iš užsienio, valstybė skiria paramą magistrantūros studijoms. Ypatingas dėmesys šiemet skiriamas studentams iš Ukrainos – jiems priimti skirtos papildomos lėšos. Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pasirašė įsakymą dėl šalių ir paramos gavėjų skaičiaus. Šiemet studijų mūsų šalyje finansavimo konkurse galės dalyvauti studentai iš […]

VSF kviečia teikti prašymus dėl valstybės remiamos paskolos

Nuo kovo 16 d. 10 val. studentai kviečiami pildyti elektroninius prašymus-anketas valstybės bei valstybės remiamoms paskoloms pavasario semestrą gauti. Studentų prašymai Fondo informacinėje sistemoje „Paskola“ bus priimami iki balandžio 3 dienos. Pavasario semestrą studentams yra teikiamos šios paskolos: Valstybės remiama paskola studijų kainai sumokėti. Paskolos dydis negali viršyti pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalies; Valstybės […]

Paskirta parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių studijoms

Rudens semestre jau paskirta valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Valstybinio studijų fondo komisijos sprendimu paskirtos 154 stipendijos ir 48 vienkartinės socialinės išmokos. Šį semestrą į Lietuvą studijuoti grįžtančių užsienio lietuvių paramai bus išmokėta daugiau nei 337 tūkst. litų. Parama skirta iš 24 skirtingų valstybių atvykusiems studentams. […]

Prasidėjo išeivių prašymų priėmimas paramai studijoms gauti

Nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 30 d. išeiviai ir lietuvių kilmės užsieniečiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, kviečiami teikti paraiškas paramai studijoms gauti.  Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos […]

Parama užsienio lietuviams: suteikimo sąlygos

Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – parama) yra skiriama vadovaujantis Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu bei Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams administravimo tvarkos aprašu. 2. Parama skiriama asmenims, kurie […]

Prasidės prašymų teikimas paramai gauti

Nuo rugpjūčio 25 iki rugsėjo 30 dienos Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti 2014 m. rudens semestre. Apie tai dar kartą bus pranešta bei patikslinta rugpjūčio pabaigoje Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje. Primename, kad studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją […]

Baigėsi prašymų paramai gauti teikimas

Nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas priėmė išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti 2014 m. pavasario semestre. Primename, kad studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 Lt per […]