• Mes rekomenduojame
  • Lietuviškoms mokykloms užsienyje – daugiau rėmimo ir skatinimo būdų

    vasario 16 gimnazija smm nuotr

    Lituanistinio švietimo mokytojo premija, atlyginimas pavaduojančiam mokytojui, pedagoginio darbo stažo įvertinimas bei priemoka už mokinių pasiekimus. Tokie rėmimo ir skatinimo būdai numatyti Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamame Vyriausybės nutarime asmenims, vykdantiems lituanistinį švietimą užsienyje. Naujovės lietuviškių bendrojo ugdymo mokyklų užsienyje vadovams pristatytos seminare, vykusiame Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde, Vokietijoje. „Sutelkti po pasaulį pasklidusius lietuvius ir […]