Aukštojo mokslo taryba akcentuoja aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos būtinybę

paskaita SMM nuotr

Vasario 23 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvykusiame Aukštojo mokslo tarybos posėdyje pristatytos išvados ir rekomendacijos dėl aukštojo mokslo būklės Lietuvoje 2016 m. Jose pabrėžiama mokslo ir studijų institucijų tinklo pertvarkos būtinybė.

„Pagrindinis aukštojo mokslo rezultatas – tai absolventai, jų įgytos žinios ir gebėjimas integruotis į darbo rinką, taip pat – kaip mokslo ir studijų institucijos atliepia valstybės, regiono, sektoriaus poreikius, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. – Vykdydama aukštojo mokslo pertvarką Vyriausybė orientuojasi į kokybiškus rezultatus.“

Aukštojo mokslo tarybos išvadose pabrėžiamas poreikis efektyvinti aukštajam mokslui skirtų valstybės asignavimų panaudojimą, tobulinant aukštojo mokslo sektoriaus veiklą, optimizuojant visą aukštojo mokslo sistemą bei aukštųjų mokyklų tinklą ir geriau naudojant turimą intelektinį potencialą.

Tarybos išvadose pažymima, kad aukštojo mokslo sistemos ir jos institucijų tinklo peržiūra yra šaliai būtinas procesas. Tarybos nuomone, pasirengimas pertvarkai yra prasidėjęs, belieka susitarti dėl pertvarkos principų ir jų laikytis.  Geresnės veiklos kokybės siekianti aukštojo mokslo sistemos konsolidacinė pertvarka turėtų vykti glaudžiai bendradarbiaujant viso aukštojo mokslo sektoriaus ir valdžios institucijoms bei apimti ne tik universitetus ir kolegijas, bet ir mokslinių tyrimų institutus.

Aukštojo mokslo taryba taip pat palaiko politinę valią įvesti nemokamas bakalauro studijas aukštosiose mokyklose kaip vieną iš svarbiausių priemonių grąžinant motyvuotus studentus į Lietuvos universitetus ir kolegijas bei mažinant studentiško jaunimo emigraciją.

ŠMM inf., nuotr.

Patinka? PasidalinkShare on Facebook0Share on VKEmail this to someoneShare on Google+0Tweet about this on Twitter