Partizaninis judėjimas ir mes

Jau dešimtus metus Užsienio lietuvių studentų klubo nariai vykdo veiklas, susijusias su Lietuvos partizanų judėjimo paminėjimu. Tai unikalus reiškinys naujausių laikų Lietuvos istorijoje. Savo apimtimi ir trukme, kovojusių ir žuvusiųjų skaičiumi partizanų kovos gerokai skyrėsi nuo kovų dėl nepriklausomybės. Kita vertus, savo poveikiu tautos sąmonei, pilietiškumui partizanų kovos nustelbia net Antrąjį pasaulinį karą. Jaunimas, susipažindamas su pasipriešinimo judėjimu, turi progos ne tik  įsitikinti, koks svarbus yra šis mūsų šalies istorijos skyrius, bet suvokti jo svarbą šiandienai. Pokario laisvės kovotojai savo ginkluotu ir neginkluotu pasipriešinimu  pradėjo ilgą, skausmingą, daugiau kaip penkiasdešimt metų trukusį Lietuvos Respublikos nepriklausomybės ir laisvės atkūrimo kelią.

Taigi, įvairių projektų dėka, jaunimas apsilankė daugelyje vietų, kuriose už Lietuvos laisvę kariavo ir žuvo Lietuvos partizanai. Dzūkija – vienas svarbiausių pasipriešinimo okupantams Lietuvos regionų. Partizanai dažnai nukeliaudavo ir už jos ribų – į Lenkijos Respubliką – prašydami ten gyvenančių lietuvių pagalbos. Tokiu keliu dažnai būdavo perduodamos žinios į Vakarus.

Šių metų spalio 11 d. Užsienio lietuvių studentų klubo nariai susipažino su Punsko-Seinų krašto partizanų istorija. Kauno kino teatre „Romuva“ vyko filmo „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“ peržiūra.

Filmo autorius – Sigitas Birgelis, režisieriai: Sigitas Birgelis ir Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Operatoriai: Sigitas Birgelis, Robertas Vaznelis, Rita Birgelytė. Filmo muziką parengė Andrius Radzukynas.

„Baladė apie Rimvydą ir Žaibą” tai pilno metražo filmas apie partizaninį judėjimą Lenkijos-Lietuvos pasienyje 1945-1949 m. Baladė yra dokumentinio pobūdžio su meniniais vaidybos elementais. Ji buvo kuriama nuo 2009 m. savanoriškais  pagrindais.

Pagrindinių filmo herojų – Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo – vaidmenis atlieka Tomas Senda ir Arnoldas Vaznelis. Jiems talkina partizanų ryšininkės ir globėjos: Irmina Liškauskaitė (vaidina Teklę Pauliukonytę-Smilgutę) ir Jurgita Stankauskaitė (vaidina Janiną Judickaitę).

Dainavos apygardos štabo organizacinio skyriaus viršininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir partizanas Vytautas Prabulis-Žaibas žuvo 1949 m. gruodžio 15-ąją Šlynakiemyje, šalia Punsko. Apie juos ir apskritai partizaninį judėjimą Lenkijos-Lietuvos pasienyje filme pasakoja istorikai (dr. Bronius Makauskas, dr. Darius Juodis), prisiminimais dalinasi buvę partizanai (K. Kubilius-Meška, J. Radzevičius-Spyglys, Jonas Lastauskas ir kt.), ryšininkai bei didelis būrys tų įvykių dalyvių ir liudininkų. Šis filmas tarsi pratęsia partizanų gyvenimą ir už tai esame dėkingi jo kūrėjams. Mūsų skaudus, bet garbingas istorijos puslapis bus perteiktas ir ateities kartoms.

„Mūsų pareiga – palaikyti ir padėti įgyvendinti filmo kūrėjų idėją – neužmiršti šių vietų, lankyti jas su pagarba ir minėti šviesią atmintį žmonių, paaukojusių savo gyvybę už Tėvynės laisvę – po filmo peržiūros sakė Valdas – manau, kad, jei mūsų šaliai kiltų pavojus, žinotume kaip elgtis.“

Irena Kowalewska
Užsienio lietuvių studentų klubas

Patinka? PasidalinkShare on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Email this to someone
email
Tweet about this on Twitter
Twitter