Valstybinis studijų fondas priims lietuvių kilmės studentų prašymus valstybės paramai gauti

Nuo 2015 m. rugpjūčio 24 d. iki  2015 m. rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, elektroninius prašymus valstybės paramai, kuri skiriama pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams.

Studijuojantieji gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. 114 eurų stipendijos skiriamos konkurso būdu kiekvieną semestrą, vienkartinė socialinė išmoka (nuo 202,73 iki 318,58 eurų) gali būti skirta dėl atitinkamos socialinės padėties. Stipendijos skiriamos tik pažangiems studentams.

Elektroninę paraišką studentai gali pateikti šiame tinklalapyje, pasirinkę elektroninę paslaugą „Parama išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams“. Pateikusieji paraišką ir gavę pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus, juos privalo pateikti Fondui iki rugsėjo 30 dienos.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, o išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai – dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.

Studentai, pretenduojantys į socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų prašyme nurodytas socialines aplinkybes, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

Daugiau informacijos:

Aldona Valatkevičiūtė,
vyriausioji specialistė,
(8 5) 263 9158 arba paskambinus Fondo bendruoju telefonu (8 5) 2000844
VSF inf.
Patinka? PasidalinkShare on Facebook0Share on VKEmail this to someoneShare on Google+0Tweet about this on Twitter